INFO OCH KONTAKT

Tegs Sportklubb är en anrik förening som grundades 1898. Teg har historiskt  fungerat som en plantskola och är ursprunget till några av dagens idrottsföreningar i Umeå.

Teg SK Ungdom Hockey är en nybildad förening och en del av Tegs SK Alliansförening. Föreningens ambition är dels att fler barn ska få möjlighet att spela ishockey samt att fler spelare skall ges möjligheten att spela ishockey längre upp i åldrarna.

Vi tycker att hockey är en fantastisk idrott där alla har en plats, på planen, som supporter, funktionär eller i form av ideellt arbete. Men tyvärr brottas vår idrott med ett antal utmaningar, varav en är att många uppfattar hockeyn som en idrott för en avgränsad grupp när det egentligen är tvärtom. En utmaning är att hockey, precis som alla idrotter kostar pengar. Att utöva hockeyn är också dyrare jämfört med vissa andra idrotter. Det finns en problematik i att ett barns förmåga eller talang inte på något sätt är relaterat till dess föräldrars inkomst, trots detta styr familjernas ekonomi allt mer barns möjlighet att utöva fritidsaktiviteter och idrotter som hockey.

För att leva upp till föreningens ambition kring att fler barn och ungdomar ska spela hockey, har vi startat en fond som vi har valt att kalla ”Alla för en”. Ur denna fond kan föräldrar i föreningen söka pengar för att täcka träningsavgifter, utrustning, deltagande i cuper eller träningsläger. Medlemmar eller föräldrar kan söka och få bidrag ur denna fond oberoende av vilken anledning det finns till att familjens ekonomi inte klarar utgifterna som krävs för att barn skall ges möjlighet att delta i förenings aktiviteter.

I vår förening vill vi skapa möjlighet för ALLA att vara delaktiga, oavsett ekonomisk situation. Vi gör det dels genom att en del av medlemsavgiften avsätts till ”Alla för en” samt att delar av intäkterna från cuper och andra evenemang också avsätts till fonden. Det präglar vår tanke om solidaritet och gemenskap i vår förening. Denna tanke är också bärande för hockeyn som verksamhet, på såväl elit som barnnivå.

Teg SK Hockey Ungdom

Tegsvägen 24

904 33 Umeå

Tel: 090-127759

E-post: tegssk.unghockey@telia.com