”Alla för en” är en fond som ska bidra till att barnen och ungdomarna i vår förening ska kunna delta i aktiviteterna även om familjen av olika anledningar inte har de ekonomiska möjligheterna.

Arbetslöshet, sjukdom eller förändringar i familjesituationen kan drabba alla. Ibland drabbas man också av plötsliga utgifter och vid sådana tillfällen kan det vara svårt att få pengarna att räcka till och då är det inte alltid helt enkelt att prioritera barnens träningsavgifter eller inköp av utrustning. Vår fond ska fungera som en försäkring som man kan använda vid just sådana tillfällen när ens ekonomiska situation är ansträngd och vi vill också göra det så enkelt som möjligt att söka de pengar som finns.

Vi i föreningen bidrar alla via medlemsavgifter, sponsorer och intäkter från vissa aktiviteter till denna fond, och det är givetvis meningen att detta ska komma till nytta och användning.

 

Föräldrar kan vid behov söka pengar ur fonden för:

  • Hela eller delar av träningsavgiften

  • Inköp av utrustning

  • Avgifter för camp eller cup.

Med hjälp av Skoda Hockeyfonden kan vi även erbjuda utlåning av hockeyutrusning för barn. Vill ni ansöka om att få låna kontaktar ni kansliet på telefonnummer 070-508 86 69 eller på mail tegssk.unghockey@telia.se.

Kom ihåg att hockey är en lagsport. Alla för en, alla för en! Tillsammans blir vi både starkare och gladare.

ALLA FÖR EN